Informatie

Veel huiseigenaren / -verkopers die op zoek zijn naar een andere woning zijn in de huidige markt terughoudend in het bezichtigen van en echt belangstelling tonen voor andere huizen in verband met het nog in bezit hebben / te koop staan van de eigen woning. De huizenmarkt in Nederland stagneert al geruime tijd. Woningverkopers merken dat er wel belangstelling is, wat tot uiting komt in bezichtigingen, maar niet leidt tot verkoop.

Veel verkopers trachten in de huidige markt eerst hun eigen woning te verkopen alvorens zij zich op de aankoopmarkt gaan begeven. Het risico is immers groot dat je met dubbele lasten komt te zitten of van een aankoop uiteindelijk af moet zien omdat het eigen huis niet verkocht is. De politieke keuzes die gemaakt worden (bijvoorbeeld ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek, de maximaal af te sluiten hypotheek, etc.) komen volop in de publiciteit en ook dit bevordert de doorstroom in de huizenmarkt niet. Hoogstwaarschijnlijk maakt dit mensen juist terughoudender. Een situatie waar niet op korte termijn verandering in lijkt te komen.

Wij zijn van mening dat een andere benaderingswijze uitkomst kan bieden. Woningruil van koopwoningen is een niet veelvoorkomend fenomeen, maar biedt mogelijk wel uitkomst. Ruilen zorgt ervoor dat meerdere partijen vrijwel tegelijkertijd een woning verkopen en een andere aanschaffen. Het risico op dubbele woonlasten is hierdoor veel kleiner en het biedt goede mogelijkheden voor partijen om passende afspraken te maken over de prijzen die betaald worden voor de woningen.